Културните събития - до 250 човека и разстояние 1 метър между присъстващите

В кина, театри и други публични места присъстващите да бъдат поставени през едно свободно седящо място

Провеждането на културно-развлекателни, образователни и научни мероприятия на закрито да се ограничи до присъствието на 250 души, като се осигури минимално разстояние от 1 метър между присъстващите. В кина, театри и други публични места присъстващите да бъдат поставени през едно свободно седящо място. Тези ограничения за провеждането на културни мероприятия на територията на цялата страна въведе със заповед министърът на здравеопазването Кирил Ананиев във връзка с противоепидемичните мерки, препоръчани на заседание на Съвета по сигурността и Националния оперативен щаб, проведени на 11 март 2020 г.

Мерките предвиждат още да се извършва дезинфекция на помещенията след всяка прожекция или представление, а работодателите са задължени да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, в които участват деца, включително спортни мероприятия на закрито, а тези на открито - се провеждат без публика.

Не трябва да се допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. От своя страна директорите на регионалните здравни инспекции могат да разпоредят мерки, свързани с посещения на външни лица в социални и учебни заведения. С ограниченията, въведени от здравните власти трябва да бъдат запознати областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.