Държавен архив – Плевен откри изложба по проект "Позитивни спомени от старите негативи"

Проектът е финансиран от Национален фонд "Култура" по програма "Културно наследство"

На 06.03.2020 г. от 17:00 часа в зала "Архиви" на Държавна агенция "Архиви" се представи изложба от 20 табла на винил, изготвена по проект "Позитивни спомени от старите негативи“ изпълняван от отдел "Държавен архив" – Плевен.

Проектът е финансиран от Национален фонд "Култура" по програма "Културно наследство", модул „Съхранение и популяризиране на културно наследство“, с Договор № KN- 127-SP-5 от 23.05.2019 г.

Изложбата се откри от г-жа Пламка Бошнякова директор на Дирекция „Публичност на архивите“. За вложената идея в проекта и неговата реализация говори доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви”.

Изложбата представи началника на отдел "Държавен архив" – Плевен г-жа Маринела Йорданова, ръководител на проекта. Отбеляза работата на екипа свързан с подбора на 1 000-та кадъра негатив, изготвянето на анотациите към тях и визуализирането им. Обърна внимание на избраните теми за включване в изложбата на винил, като архитектура и градоустройство, военно дело, забележителности, здравеопазване, известни личности, култура и културно развитие, лозарство и винарство, манифестации, мода, музика, образование, памет, политика, промишленост, селско стопанство, спорт и състезания, трудови дни и младежки бригади, транспорт и отдих и туризъм.

Екипът по проекта избра в зала "Архиви" да представи и дигиталната изложба, която е изготвена с участието на 10 ученика-доброволци от клуб "Възрожденци" на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в Плевен, партньор на отдел "Държавен архив" – Плевен в изпълнението на дейности по проекта.