Редовно ежемесечно заседание проведоха областното и общински ръководства на ГЕРБ – Плевен

Бе обсъдена работата на общинските структури в областта

Редовна ежемесечна работна среща проведоха областното и общинските ръководство на ПП ГЕРБ – Плевен. На нея бе обсъдена работата на общинските структури в областта и очертани основните приоритети за следващите месеци. По общини бяха представени основните проблеми и неотложни мероприятия свързани с подобряване на инфраструктурата и подмяна на ВиК инсталацията в много от населените места. Взе се решение от страна на ръководствата да бъдат направени конструктивни предложения до Областна администрация, които да бъдат внесени в Министерство на регионалното развитие, като приоритетни.

„Новият програмен период дава много възможности, затова общините трябва да се възползват, да бъдат по-активни. Изграждането на логистичен център в Плевен ще подпомогне работата им, но инициативността трябва да е изцяло в техни ръце.”, категоричен бе Мирослав Петров, областен координатор на ГЕРБ – Плевен.

На срещата бяха обсъдени и теми, свързани с вътрешнопартийната дисциплина, етичния кодекс и политиката и поведението на партийните структури през следващите месеци. Заедно с общинското ръководство в Плевен и общинските съветници бе направен анализ на действията на групата общински съветници в местния парламент по злободневни за обществото теми, направените предложения и отстояване политиката на поведение за в бъдеще.