Санитарното кастрене на дървета в Плевен продължава

Ограничения в движението ще има и следващата седмица

Временно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по бул. "Христо Ботев" в отсечката от бул. „Георги Кочев” до бул. „Русе”. Забраната е за времето от 09.00 до 16.00 ч. на 02 март и в периода от 04 до 06 март 2020 год. и се отнася за дясното платно за движение на бул. "Христо Ботев" в посочения участък /в посока от бул. „Георги Кочев” към бул. „Русе”/. Причината за ограничението е извършване на планирано намаляване на височината и обема на 25 високи опасни широколистни дървета с полуизсъхнали клони на бул. „Христо Ботев”.

Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР, „Тролейбусен транспорт” ЕООД и превозни средства на „Паркстрой” ЕООД.