Откриват ателие "Щастливи и успешни заедно" в Плевен

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020

Откриване на ателие "Щастливи и успешни заедно" ще се състои на 16 февруари, неделя, от 11:00 часа в бизнес-център „Глория палас“, по Проект BG16RFOP002-2.024-2174 „Създаване на условия за устойчиво икономическо развитие на „Лоанбо" ЕООД“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Проектът има за цел да повиши конкурентоспособността на „Лоанбо“ ЕООД посредством разработване и пазарна реализация на социално-педагогически услуги по ориентиране и консултиране на деца и техните родители във връзка с подобряване на комуникацията дете-родител и подпомагане пълноценното социално развитие на децата, като същевременно се открият и стимулират творческите им заложби.