Зам.-министър Иванов и експерти на МЗХГ ще се срещнат със земеделски производители в Плевен

Ще дискутират новостите в кампанията за Директни плащания 2020

Утре, 7 февруари 2020 г., (петък), заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов и експерти на МЗХГ ще дискутират новостите в кампанията за Директни плащания 2020 със земеделски производители в Плевен.

Събитието ще се проведе от 13:00 часа в зала „Плевен“ в Областната администрация в Плевен.

Срещата е част от информационната кампания, която МЗХГ стартира от 7 февруари. Тя има за цел да запознае земеделските стопани и с предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г., както и актуални въпроси относно държавните помощи. Стопаните ще се информират и за новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.