Спецоперация на територията на община Левски - проверяваха търговски обекти

Констатирани са нарушения

На 23 януари за времето от 10.00 часа до 15.00 часа на територията на община Левски е проведена специализирана полицейска операция съвместно със служители на ТД на НАП, офис-Плевен, АМ /отдел "Митническо разузнаване и разследване Дунавска" – Свищов/. Проверени са търговски обекти.

В село Обнова е установено, че се осъществява търговска дейност без да има регистрирана фирма по надлежния ред. За констатираните нарушения е изготвен протокол от служителите на НАП като предстои съставяне на акт.

В магазин в същото село е констатирано несъответствие между отчетената сума по касов апарат и наличността в касата. За извършеното е изготвен протокол за извършена проверка от служителите на НАП като предстои съставяне на акт.