Временно се ограничава движението по бул. "Русе" заради кастрене на дървета

Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР и „Тролейбусен транспорт” ЕООД

В три поредни дни - 21, 22 и 23 януари 2020 год., ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по бул. "Русе" в Плевен в отсечката от бул. "Георги Кочев" и бул. "Европа" до ул. "Трифон Кунев". Забраната е за периода от 09.00 до 16.00 ч. и обхваща дясното платно за движение на бул. "Русе" в посочения участък /в посока хотел „Балкан”/.

Причината е извършване на планирано намаляване на височината и обема на 4 броя високи опасни широколистни дървета с полуизсъхнали клони на бул. „Русе”. Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР, „Тролейбусен транспорт” ЕООД и превозни средства на „Паркстрой” ЕООД.