Инспекция по труда припомня: Можем да отложим част от платения си годишен отпуск

Всички дни отпуск могат да се ползват до края на двегодишната им давност

От Главна инспекция по труда напомнят, че работниците и служителите, по свое искане и със съгласието на работодателя, могат да отложат част от годишния си платен отпуск и да го ползват през следващата календарна година. Работодателят също може да отложи част от отпуска, но само по важни производствени причини, съобщава tribune.bg

По правило работодателят е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полага, а останалите – най-късно до средата на следващата. След този срок работникът или служителят може с 14-дневно предизвестие да ползва свободно прехвърлените дни, но трябва да има доказателства, че преди това е искал отпуск и той му е бил отказан. 

Всички дни отпуск могат да се ползват до края на двегодишната им давност, независимо дали са отложени или не, уточняват от Инспекция по труда. Работодателят дължи и обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение отново за всички дни, които не са погасени по давност.

Срокът на давност започва да тече от следващата годината, за която се полага отпускът. Например до края на 2019 г. могат да се използват последно дните от 2017 г. Давността спира за периода, в който работникът или служителят използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, за гледане на дете и т.н.