Съдът отказа регистрация на партията на Слави Трифонов

Причинaта е логото на „Няма такава държава“

Софийски градски съд отхвърли молбата за регистрация на партията на Слави Трифонов - „Няма такава държава“. А мотивът на съдебния състав, с председател Татяна Костадинова, е свързан с логото на партията.

 „Използване на знамето в символа на партията е налице не само когато има пълна идентичност в двата знака, но и когато внушението е достатъчно силно, че да създаде възможност гражданите да свържат символа със знамето на Републиката. Според съдебния състав представеното графично изображение не само не разколебава, а засилва формирания по-горе извод, че „интегрираните цветове бяло, зелено, червено“ биха могли да внушават за използване на знамето на Републиката. Относно името на партията съдът приема, че „изразът „няма такава/няма такъв …“ би могъл да е противен на добрите нрави, само когато се отнася до държавността, схваната като комплекс от държавни органи и институции. Когато обаче той окачествява не държавността, а състоянието на държавата, изразът се явява по-скоро оценка, а не обида“, става ясно от съобщението на съда.

Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния касационен съд в седемдневен срок от връчване на препис.