Нов експонат в експозицията на отдел "Природа" в РИМ - Плевен

Това е вълк

От РИМ - Плевен представиха нов експонат в експозицията на отдел "Природа". Това е вълк (Canis lupus L.), Разред Хищници, Семейство Кучета.

Разпространението му е в Северна Америка, Азия, Северна, Източна, Южна и частично Централна Европа. Местообитава трудно достъпни планински райони с гори, храсталаци, скали, ждрела, ливади.
Биология: Моногамен. Размножават се само доминиращите двойки. Разгонване – януари-февруари. Малките се раждат през април, средно по 4-6.
Основна плячка: диви копитни, овце, мърша, кучета, кози, магарета и др.
Природозащитен статус: в България – уязвим VU, ЗБР-II, IV