Военни от Белене показаха умения и успешно потвърдиха водолазни квалификации

Ръководител на водолазните спускания старши сержант Георги Начев от състава на военно формирование 28880 - Белене

Сбор по водолазна подготовка с личен състав, назначен на водолазни длъжности в Сухопътните войски за работа на море и потвърждаване/придобиване на основни водолазни квалификации се проведе от 19 до 30 август във военно формирование 54950 – Бургас. 

В сбора взеха участие военнослужещи от военни формирования 28880 – Белене, 44200 – Стара Загора, 54890 – Казанлък и 34410 – 9 – Варна. 

Непосредствен ръководител по подготовката и провеждането на сбора бе старши лейтенант Димитър Маринов, а ръководител на водолазните спускания старши сержант Георги Начев от състава на военно формирование 28880 - Белене.

В продължение на две седмици военнослужещите отработваха въпроси съгласно програмата за подготовка на инженерните подразделения, включваща организация на водолазните спускания в различни условия и правила за изпълнение, практическо спускане и изплуване с въздушно водолазно снаряжение, спускане от плаващо средство, подводни инженерни работи, начини и способи за разузнаване за наличие на препятствия на водни прегради, практическо действие по търсене и изваждане на снаряди и други видове боеприпаси, разузнаване, обозначaване и извличане на същите, както и способи за устройване на проходи в подводни заграждения и способи за взривяване на обекти под вода, търсене на потънали предмети и изпълнение на упражнения за сигурност под вода в присъствието на инструктор водолаз.

На 28 и 29 август военнослужещите показаха и успешно защитиха своите знания и умения в теоретичен и практически изпит пред водолазно-квалификационна комисия от военно формирование 54950-Бургас за потвърждаване на основни водолазни квалификации, допускане до водолазни спускания, ръководство и медицинско осигуряване на водолазните спускания.