Постоянните комисии в Общинския съвет в Плевен заседават на 26 и 27 август

Мисия

25-08-2019, 10:00

Снимка:

архив

Автор:

pleven.utre

Всичко от Автора

Всички комисии ще разглеждат годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2018

Постоянните комисии на Общински съвет – Плевен, се събират за заседания този месец на 26 и 27 август /понеделник и вторник/. Всички комисии ще разглеждат годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2018 на Община Плевен. Отчетът вече бе представен на публично обсъждане. След разглеждането му в комисиите, той влиза и на заседанието този месец на Общинския съвет. Дневният ред на две от постоянните комисии включва обсъждане дейността на търговските дружества с общинско участие към 30 юни 2019 г.

 

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ ще обсъди промени в две от общинските наредби – в Наредба №26 за управлението и ползването на горски територии – общинска собственост и в Наредба №33 за финансовото подпомагане на спортните клубове в общината. Съветниците ще се запознаят и с предложение за изменение в проекта на Споразумение за общинско сътрудничество по партньорския проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“, одобрен с решение на Общинския съвет на заседанието през юли. Ще бъде представено и становище от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в Общината по докладна записка от изпълнителния директор на общинската фирма „Тибор“.

 

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ ще разгледа  предложения две от училищата в община Плевен да бъдат включени в Списъка на средищните в Република България за учебната 2019/2020 г. Учебните заведения са ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Търнене, и ОУ „Антон Страшимиров” – с. Бохот. Комисията ще обсъди и промени в приети вече решения от местния парламент, както и предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения.

 

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ ще обсъди предложението за осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината за тази година за Общински футболен клуб „Спартак Плевен“.

 

ПК „Бюджет и финансова политика“ ще се запознае с финансовите резултатите на търговските дружества с общинско участие към 30 юни 2019 г. Информация пред комисията ще представят: „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІI – Плевен” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД и ОП „Управление на общински земи и гори“.

 

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” ще дебатира предложение за монтаж на скулптурна композиция в Католическата църква в Плевен. От храма информират, че поради промяна на статута на Католическата църква от енорийски храм в епархийно светилища от 01.07.2017 г. се налага скулптурната композиция „Дева Мария от Фатима“, която е монтирана в олтарното пространство, състояща се от четири мраморни фигури с автор проф. Кирил Мескин, да бъде преместена в двора пред храма, поддържан от църквата, които е общинска собственост.

 

15 нови заявления за финансово подпомагане на лица от община Плевен с репродуктивни проблеми са постъпили до момента в местния парламент. Тях ще разгледа ПК „Здравеопазване и социална политика“ .

 

ПК “Стопанска политика и транспорт” ще разгледа предложение за възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Плевен и Плевен – Бъркач от Републиканската и Областната транспортни схеми от квотата на Община Плевен.

 

Всички предложения и преписки за заседанията на комисиите са публикувани на страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии през месец август 2019: https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-avgust-2019-g

 

Заседанието на Общински съвет – Плевен, ще се проведе на 29 август /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”.