Удължава се срокът за прием на документи за съдебни заседатели за Районен съд – Плевен

Мисия

23-08-2019, 10:52

Снимка:

архив

Автор:

pleven.utre

Всичко от Автора

Подаването става до 13 септември

С решение на Временната комисията към Общински съвет - Плевен, за подбор на съдебни заседатели за Районен съд - Плевен, срокът за приемане на документи на кандидати за съдебни заседатели се удължава до 13.09.2019г. /включително/. От комисията припомнят условията и документите, необходими за кандидатстване:

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- да имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район Районен съд - Плевен;

- завършено най-малко средно образование;

- да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- да не страдат от психически заболявалия;

- да не са съдебни заседатели в друг съд;

- да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд - Плевен;

- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Плевен;

- да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите подават в срок до 17,00 ч. на 13.09. 2019 г.  следните документи:

- заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1 - по образец/;

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение №2 – по образец/;

- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  /Приложение №3 - по образец/;

- писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение №4 – по образец/;

- данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение №5 – по образец/.

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- мотивационно писмо;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите се приемат в деловодството на Общински съвет - Плевен, стая 35, етаж 2. Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет - Плевен, а на хартиен носител могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен /пл.“Възраждане“ №4/ или от Пропуски - информация на Община Плевен /пл.“Възраждане“ №2/.

Процедурата за подбор на 99 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Районен съд - Плевен, стартира на основание решение на Общински съвет - Плевен, от 27.06.2019 г. и във връзка със Закона за съдебната власт.