Екстремален индекс за пожароопасност в Плевенска област

Oпасността от пожари е много голяма през днешния ден

Екстремален индекс за пожароопасност има на места в област Плевен за 28 юли, сочи справка на сайта на НИМХ. Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони и че пожарите са трудни за овладяване.

За останалата част на областта важи оранжев индекс, който означава, че опасността от пожари е много голяма. Тази степен на предупреждение означава, че има риск за възникване на пожари в местности с гори и храсти. На хората се препоръчва да бъдат внимателни сред природата, да не палят огън на открито, нито да изхвърлят незагасени цигари