В Плевен започна приемът на заявления-декларации за целева помощ за отопление

Заявления-декларации за целева помощ за отопление се подават в приемната на Дирекция „Социално подпомагане” - Плевен

Дирекция „Социално подпомагане” - Плевен започна от 01.07.2019 г.  приемането на заявления-декларации за целева помощ за отопление за сезон 2019/2020 г. Правоимащите лица или семейства могат да получат парична помощ за отопление с топлоенергия, с електроенергия или с природен газ. При отопление с твърдо гориво средствата се предоставят или на правоимащите лица и семейства, или на търговец на твърдо гориво, осъществил доставката, което трябва предварително да е посочено в заявлението-декларация. Размерът на помощта ще бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика.

Заявления-декларации за целева помощ за отопление се подават в приемната на Дирекция „Социално подпомагане” - Плевен /пл. „Иван Миндиликов” № 8, приземен етаж/ от 9.00 до 17.30 ч. за гражданите на Плевен и в дните от предварително определения график за посещение на социален работник в кметствата към Община Плевен. Определеният по Наредба № РД – 07-5/16.05.2008 г. краен срок е 31.10.2019 г. Образец на заявлението-декларация може да се получи от Дирекцията по настоящ адрес или да се изтегли от интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане – меню „Социално подпомагане”, раздел 1 „Социални помощи”, секция „Документи”.