Ученици от ОУ "Д-р Петър Берон“ - Плевен с отлично представяне на национален конкурс

Участвали са деца и ученици от цяла България с над 600 рисунки и приложни творби

В Националния конкурс "Моите приятели - котките" - гр. Бургас се включиха деца и ученици от цяла България с над 600 рисунки и приложни творби. Лора Бейкова и Далия Аладжова от 6 клас на ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен безапелационно спечелиха двете първи места, а Виктория Кайрякова от 7 клас поощрителна награда.

Подготовката на момичетата бе във факултативните часове по изобразително изкуство под ръководство на г- жа Любимка Петкова.