Обработват срещу плевели по сервитутната жп линия в участъците Ясен – Черквица и Ясен – Левски

Обработката ще е срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели

На 13.05.2019 г. ще се проведе наземно третиране по сервитутната железопътна линия в участъците Ясен – Черквица и Ясен – Левски. Обработката ще е срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Подлежащите на третиране терени са от двете страни по протежение на железопътната линия, на разстояние шест метра от главната релса. Ще бъде използван препарат НАСА 360 СЛ, който не е токсичен за пчели. За организиране и провеждане на третирането отговаря Стоян Стоянов. Телефонът за връзка е 0896 188139.

Съобщението е в изпълнение на Наредба №13 от 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.