Откриха нарушения в търговски обекти на територията, обслужвана от РУ- Левски

В проверките са участвали и служители на "ОДБХ" - Плевен

На 2 май за времето от 09:00 часа до 12:00 часа е проведена полицейска операция и са извършени съвместни проверки със служители на "ОДБХ" - Плевен в четири търговски обекта за продажби на месо, яйца, месни и други продукти от магазинната мрежа на територията, обслужвана от РУ- Левски.

От извършената проверка бе съставен един констативен протокол за констатирано нарушение, във връзка с нередовно водене на записи по програма за приемане на хранителни продукти - меса, месни продукти и яйца и едно предписание за записи по системата за самоконтрол със срок за отстраняване на констатираните нередности.

В хода на съвместната операция бяха съставени едно предписание за отстраняване на констатирани нередности и четири констативни протоколи от извършените съвместни проверки.