Благотворителна кауза на плевенския Маратон на приятелството 2019

Тази година каузата е специална Стипендия „Готови за успех“ за най-малко един студент от Плевен

Тази година каузата на Маратон „Плевен“ е специална Стипендия „Готови за успех“ за най-малко един студент от Плевен. Стипендията се дава за високи академични постижения на млад човек без един или двама родители.

Средствата от стипендията окуражават още повече студентите да си поставят и постигат високи цели, да учат усърдно и мечтаят за спокойно бъдеще. С тях даваме на млад човек, изгубил родител, нужното чувство на подкрепа и доверие. Стипендията ще подкрепи избрания студент през учебната 2019/2020 година.