Висшият съдебен съвет обяви национален конкурс за ученическо есе

Темата е "Откровено за съдебната власт"

С решение от 28.03.2019 година, Пленумът на ВСС одобри регламент за провеждането на национален конкурс за ученическо есе, в който могат да вземат участие ученици от VІІІ до ХІІ клас от училищата в цялата страна.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 година до 20.05.2019 година на електронна поща: [email protected].

Предвидено е една първа награда – лаптоп и две поощрителни награди – фотоапарати, както и грамоти за отличените ученици, които ще бъдат връчени в Деня на отворени врати на ВСС на 07.06.2019 година, а отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Фейсбук страницата на Висшия съдебен съвет.

За повече информация можете да посетите линка по-долу, към Регламента за провеждане на конкурса.

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/reglament_konkurs%202019-0.pdf