Светът отбелязва Деня за безопасен интернет

На 5 февруари за 16-а поредна година светът и България ще отбележат международния Ден за безопасен интернет. Едно много активно НПО - сдружение „Учебна работилница Европа”, което само за 6 години от създаването си работи по вече 16-и европроект, има зад гърба си сериозен актив от дейности по тази актуална тема.

В три успешни международни проекта с тема интернет опасностите е участвало досега плевенското сдружение. Това са проектите „Кибертормоз - внимавай! („CybMobb”) - образователен проект за обучение на преподаватели, „Да поговорим за порното” - разяснения относно порнографското съдържание в Интернет и секстинг в ежедневието на семейството - „IpuS” и “Интернет - пространство (не)свободно от закона, обучение и учене чрез мобилно приложение за защита на данните с цел подобряване на медийната компетентност в сферата на обучението на възрастни, младежи и ученици (DAPPS)”. Доказателство за ефективността на проектите са създадените по тях платформи, които на няколко езика предлагат богат материал за ползване от учители, родители, деца и социални работници: информация, видеоклипове, библиотека, интерактивни игри. Можете да намерите всичко това на два адреса в интернет: : http://cyberhelp.eu/bg, http://ipus4family.eu/bg и http://datapp.eu/datapp/index.php/bg.

Факт е и четвърти проект на тази тема - „Компетентност по въпросите на порнографията в ежедневната социална работа” (PODIGIKOM), споделя председателят на УС на сдружение „Учебна работилница Европа”, Пенка Спасова.

Целта на този проект е да даде възможност на социалните работници и работещите по въпросите на младежта да могат компетентно да изпълняват своите задачи и предизвикателства в областта на новите технологии и да поемат отговорност, особено когато става въпрос за теми-табу, каквато е порнографията. Продукт на проекта ще бъде електронна образователна платформа за формиране на познания в сферата на порнографията за ползване от младежки и социални работници, разсяснява г-жа Спасова.

Младите хора имат открито и любопитно отношение, а днес, в мрежата те  получават бързи отговори на изгарящите ги въпроси. Периодично, благодарение на лесния достъп до порнографски материали, те се сблъскват също и със „сексуално насилие”, „груминг” и „секстинг”. Така че на социалните работници и на служителите по въпросите на младежта все повече и повече им се налага да анализират критично не само интернет зависимостта, проблема с прекомерното използване на онлайн игри, с кибертормоза, но и с интернет порнографията и секстинга. Необходимостта от консултации е голяма.

Привличайки политиката и обществото, консорциум от неправителствени организации от Австрия, Белгия, България, Гърция, Германия и Румъния си поставя тази дългосрочна образователна задача по проект PODIGIKOM.

Изследванията сочат, че около 48% от интернет потребителите на възраст между 11 и 16 години са гледали порно, също и децата и юношите все по-често попадат на порнографски сайтове, когато не сърфират целенасочено в интернет. В България 44% от момчетата и 8% от момичетата споделят, че редовно гледат порно онлайн, сочи проучване на Националния център за безопасен интернет. Рисков фактор за проявата на насилие върху момичета е употребата на порнографско съдържание. Макар че не може категорично да се твърди за причинно-следствена връзка, редовното гледане на порнографско съдър­жание при момчетата е свързано с по-голяма вероятност да упражнят сексуално насилие върху партньора си.

В смисъла на осигуряването на медийна грамотност, в проекта с участие на „Учебна работилница Европа” става въпрос за това, младежите да бъдат подпомогнати при самоопределено, информирано и безопасно ползване на медиите и да им бъдат предадени необходимите за това познания, едно критично отношение към медиите, но също така и необходимата компетентност.

За тази цел е разработена образователната игра „Без табу” за възрастовата група на младежите под 14 и над 14 години, предназначена за тийнейджъри, възрастни и специалисти с педагогическо и социално образование.

В хода на играта темата за сексуалността и порнографията е водеща червена нишка. За повечето хора тази тема има интимно значение. Затова е важно да се обръща внимание на личните граници, точно както и да се зачитат тези на другите. Възприятията могат да бъдат много различни в областта на сексуалността. Важно при тази игра е, че всеки може да вземе участие в обмена на мисли по темата за сексуалността и порнографията и в най-добрия случай да бъде забавно, а понякога и да стане сериозно.

Преди срещата на партньорите през октомври в България, играта „Без табу” беше изпробвана с целевата група - социални работници и младежи от всички партньорски организации, предстои отпечатването на картите за нея.

Към указанията за играта е включен списък с институции и подпомагащи организации за всяка страна по проекта.

Предстои организиране на мултиплициращи събития във всяка партньорска държава. За България среща на мултипликаторите ще бъде организирана през месец март 2019 г. в Плевен. Като част от мултиплициращите събития в крайната фаза на проекта сдружение „Учебна работилница Европа” ще дари 100 обазователни игри „Без табу” на училища и младежки организации от Плевен и региона.

Заключителният симпозиум по проект PODIGIKOM  ще се проведе в Грац, Австрия през май тази година.

Но плевенското сдружение не спира работата си с този проект, защото дигиталните технологии са станали неотменна част от живота на децата и освен че носят много ползи, крият и рискове. Новите проекти, в които участва „Учебна работилница Европа”, са education @home (Образоване в къщи) и проект „Дигитални взаимоотношения” - за ограмотяване на родителите.

С тях се отправя призив да бъдат подкрепяни услуги и кампании, целящи да информират родителите и професионалистите относно интернет употребата на децата, относно значението на дигиталната грамотност и необходимостта за създаване на подходи за намаляване на рисковете и увеличаване на положителните ефекти от дигиталните технологии за децата и подрастващите.

Сдружението активно участва в структурирането на европейската тема „Образование за медийна грамотност”, като включва родители, учители, подрастващи, отговорни институции и организации.

Всеки ден трябва да работим за безопасен интернет, следвайки мотото на Деня за безопасен интернет през 2019 година - „Заедно за по-добър интернет”, убеден е екипът на сдружение „Учебна работилница Европа”.