Ще изпитват кандидат-шофьорите и на полигон

Това е една от промените, които са записани в проекта за нов Закон за водачите на моторни превозни средства

Кандидат-шофьорите ще решават тестове, а поведението и възприятията им ще се проверяват чрез видеоклипове по време на теоретичния изпит за книжка. Практическият изпит пък ще се провежда на учебна площадка (полигон), както и по пътища в и извън населените места.

Това е една от промените, които са записани в проекта за нов Закон за водачите на моторни превозни средства, който е публикуван за обществено обсъждане, съобщават от СБА.

Теоретичният и практическият изпит ще се провеждат на български език, а когато кандидатът не владее нашият език се допуска използването на преводач.

Теоретичният изпит обхваща проверка на знанията на кандидата за: правилата за движение по пътищата;  устройството на превозното средство, повреди, оборудване, безопасно слизане и качване; основни понятия за пътя и основни характеристики на различните видове пътища; основните принципи за спазване на дистанция, спирачен път и поведението на превозното средство при различни метеорологични и пътни условия; рискови фактори за шофирането, свързани с пътните условия и най-вече при промяна на времето или смяната на деня и нощта; общите правила и изисквания по отношение на необходимите документи за управление на моторно превозно средство, поведение при пътнотранспортно произшествие и оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и др.

При практическия изпит ще се проверяват и оценяват поведението, способностите и уменията на кандидата по отношение: използването на защитно облекло за категориите, за които се изисква; подготовката и техническата проверка на превозното средство; спазването на правилата за движение при управление; извършването на безопасни маневри при управление;  възприемането на опасностите по пътя, реакциите на кандидата, както и поведението му спрямо другите участници в движението и др.

Новите шофьори могат да карат автомобили до 50 kW или по-мощни коли, но с придружител

Нов водач, придобил правоспособност за управление на МПС от категория В или В1, през първите шест месеца може да управлява автомобили с мощност до 50 kW. Ако возилото е с по-голяма мощност  – може да шофира само с придружител, който има поне 5 г. стаж за категориите В1 или В. На младите водачи се забранява също да карат между 22 и 6 ч сутринта без придружител.

Въвеждат се изисквания и за придружителя – той не може да е  употребил наркотици или да е с над 0,5 промила алкохол. Освен това не трябва да е бил наказван с лишаване от правоуправление в последните 5 години, става ясно от проектозакона за движение по пътищата.

През зимата само с гуми, предназначени за зимни условия

В периода от 15 ноември до 1 март превозните средства от категории М1 или N1 (това са превозни средства до 3,5 тона) трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия с дълбочина на протектора не по-малка от 1,6 mm. В проектозакона е  записано и какво означава терминът „Гуми, предназначени за зимни условия“- това са гуми, чиито шарки, материал и структура на протектора са проектирани за използване при наличие на кал и пресен или размекнат сняг и са обозначени с надпис M+S (Mud and Snow), M.S, M&S, M-S или едновременно с M+S и 3PMSF(снежинка в рамката на три планински върха).

В момента освен с гуми, предназначени за зимни условия, е допустимо движението на МПС от категориите  М1 или N1 и  с гуми с протектор не по-малко от 4 мм.

За по-тежките камиони от категории N2, N3, M2 или M3 не е записано задължително използване на гуми за зимни условия, а само, че трябва да са оборудвани с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 mm. За тях са задължителни и веригите за сняг за задвижващите колела.

Извън периода 15 ноември- 1 март МПС могат да се движат с гуми, с дълбочина на протектора не по-малка от 1,6 mm.

По-ясни правила за пожарогасителите

Въвеждат се по-ясни разписания и за пожарогасителите в превозните средства. Те трябва да имат пломба, която да удостоверява, че не са били използвани, маркировка за съответствие с одобрени национални стандарти, както и надпис, указващ максимално разрешения срок на годност за употреба.

Въвежда се ново понятие – „мобилни устройства за комуникация“.

„На водача на пътно превозно средство е забранено да използва мобилни устройства за комуникация по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването на мобилното средство без участие на ръцете му“- пише още в проекта. Новото е, че на водача му се забранява да използва всякакви други мобилни устройства, отклоняващи вниманието му от управлението на превозното средство. В закона не са изброени какви точно устройства, но вероятно става дума за всякаква техника за използване на интернет, скролване във Фейсбук или чатове.