Във Вълчитрън организираха тържество, посветено на Народните будители

Участниците в тържеството представиха пред съучениците си кратка програма свързана с Деня на народните будители

Ден преди 1 ноември, в Обединено училище "Никола Йонков Вапцаров" с. Вълчитрън учениците участваха в тържество, посветено на Народните будители.

Участниците в тържеството представиха пред съучениците си кратка програма свързана с Деня на народните будители. Те запознаха малките ученици с известни личности от българската литература и история, представиха презентация за живота и делото на Светите братя Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Добри Чинтулов, Никола Вапцаров и други народни будители.

В чест на празника учениците от 5 и 6 клас пяха патриотични песни ("Стани, стани юнак балкански", "....Да се знае, да се помни, че България е жива...." , "Вятър ечи, балкан стене"), а учениците от начален курс рецетираха стихотворения.