Над 260 хил. лв. оставиха за месец български и чужди туристи в местата за настаняване в Плевенско

24 места за настаняване са функционирали в областта през осмия месец на 2018 г.

През август 2018 г. в страната са функционирали 3 229 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 137.7 хил., а на леглата - 320.7 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.7%, а леглата в тях - с 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 6 080.4 хил., или с 2.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през август 2018 г. достигат 348.0 млн. лв., или със 7.5% повече в сравнение с август 2017 година.

Данните на НСИ сочат, че 24 места за настаняване са функционирали в област Плевен през осмия месец на 2018 г. В тях са пренощували 3687 лица, от които 887 чужденци. 6623 пък е общият брой на нощувките, от които 1426 на чужденци. 261 хиляди лева са реализираните приходи за месеца, от които които 88 са оставени от чуждестранните гости.