КЗП предупреждава: Онлайн търговията в социалните мрежи крие рискове

Стремителното навлизане на онлайн търговията в социалните мрежи моделира потребителското поведение и може да доведе до необмислени покупки

В последно време онлайн търговията бързо и стремително навлиза в т.нар. социални мрежи и това крие някои рискове за потребителите, отбеляза в предаването „Темите“ по телевизия „Европа” Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП). 

„Единият риск е, че там се появяват мними търговци. Хора, които в своите профили предлагат определени стоки или услуги и после много бързо този профил изчезва, регистрира се друг и т.н. Това, според мен, е един от „дефектите“ на социалните мрежи – че те позволяват почти ежедневно да бъдат акумулирани милиони профили, част от които за съжаление са направени единствено с цел измама“, посочи Маргаритов. Той уточни, че това е въпрос, с който се занимават основно специалистите по киберсигурност.

Маргаритов открои обаче друг, по-малко коментиран, но заемащ все по-голямо значение за потребителското поведение в социалните мрежи фактор – т.нар. психологически момент. „Той е свързан с общуването на реалните потребители в тези мрежи и със случващото се в резултат на това общуване по отношение формирането на потребителските решения, които те взимат в даден момент“, обясни председателят на КЗП. Той добави, че „много потребители ежедневно качват снимки, информация къде са ходили, как изглеждат, с кого се познават и т.н. и това безспорно се отразява на решенията, които техните приятели и познати в тази социална мрежа вземат като потребители“.

В подкрепа на това твърдение Маргаритов цитира проучване, според което най-вече представителите на т.нар. миленуим поколение (родените през 80-те и 90-те години на XX век), които и престояват най-дълго време в Интернет и социалните медии, са склонни да вземат спонтанни решения за покупка под въздействието на рекламите и поведението на останалите в свързващите ги мрежи. В пряка връзка с това са и данните от друг сондаж в САЩ, който сочи, че повече от половината американци в този възрастов диапазон нямат абсолютно никакви спестявания. „В повечето случаи това е така не защото те не изкарват никакви пари, а защото предприемат редица действия и си купуват какво ли не. А в много голяма степен вече и от облъчването от присъствието си в социалните мрежи и от това, което се случва там“, коментира председателят на КЗП.

В хода на разговора Маргаритов посочи, че наред с проверките по постъпващите жалби и усилията за съдействие на потребителите да възстановят нарушените им права, Комисията търси решението и на глобални, принципни въпроси в областта на електронната търговията. Той даде пример с опита на институцията да накаже физическо лице за заблуждаваща информация за предлаган от него артикул в онлайн платформа. „Отпреди няколко дни има решение на Съда на ЕС в Люксембург по повод запитване на Административния съд във Варна по един наш казус, който касае предлагането на стоки от физически лица в социалните медии и в онлайн платформи. Санкционирано от нас лице е обжалвало нашето решение, като се опитва да се оправдае с аргумента, че не е търговец и не подлежи на този режим. Отговорът на Люксембургския съд е, че не може да се приеме априори, че всеки, който предлага в онлайн пространството нещо срещу заплащане, се счита за търговец. Това обаче трябва да бъде преценено в зависимост от всеки конкретен случай“, разказа председателят на КЗП и подчерта, че Комисията ще изчака с любопитство и внимание решението на Административен съд Варна.

На финала Маргаритов добави, че с принципен подход трябва да бъдат изчиствани големите въпроси в сферата на потребителската защита, сред които и измамите в интернет. По думите му тези стоящи на дневен ред въпроси в значителна степен се дължат на пропуски в настоящата нормативна уредба. Според него, обаче много от тях ще бъдат преодолени с влизането в сила на правилата, заложени в т.нар. Нова сделка за потребителите, която се очаква да стане действащо законодателство още в рамките на настоящия мандат на Европейската комисия.