НАП - Плевен продава 13 бунгала в Бяла

Обща първоначална цена на групата: 675 000.00 лв.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  на 11.10.2018г., от 10:00 ч. на следния недвижим имот:

Земя с площ 5 870 кв. м. - КИД 07598.115.74 и сгради - 13 бр. бунгала, състоящи се от две стаи и санитарен възел находящи се в местност " Лонгоз", Почивна база  „Луна“  гр. Бяла, област Варна, община Бяла.

Обща първоначална цена на групата: 675 000.00 лв. / шестстотин седемдесет и пет хиляди лева/

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 01.10.2018 г. до 05.10.2018г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., на адрес: местност " Лонгоз", Почивна база  „Луна“  гр. Бяла, област Варна, община Бяла.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg 

За контакти: телефон  (064) 898-422 – Милена Тончева

Eл. адрес [email protected]