Вижте графика за посещения на мобилните екипи на ОДМВР – Плевен през юли

Целта на срещите е подобряване на дейността по опазване на обществения ред

С цел подобряване на дейността по опазване на обществения ред и изпълнение на мероприятията, заложени в план на МВР и плана на ОДМВР Плевен за противодействие на конвенционалната престъпност за периода юли 2017 година - юли 2018 година на територията на Област Плевен, са определени посещенията на мобилни екипи в малките населени места.

6 юли  2018 година - Населени места към РУ Кнежа 
Село Гостиля – 09.30 часа- Клуб на пенсионера село Гостиля
Село    Град Кнежа  - 10.30 часа –Зала на Общински съвет в град Кнежа
Село Бреница- 11.30 часа-Читалище „Народно съзнание“ в с.Бреница
Село Лазарово – 13.30ч. – Пенсионерски клуб в село Лазарово
Село Еница-14.30ч.-Кметството на село Еница

13 юли  2018 година - Населени места към РУ Червен бряг
Град Телиш – 09.30 часа –  Кметството на град Телиш
Село Ракита – 10.30 часа – Кметството на село Ракита
Село Радомирци – 11.30 часа – Кметството на село Радомирци
Село Рупци – 13.30 часа  - Кметството на село Рупци

20 юли 2018 година - Населени места към РУ Червен бряг
Град Червен бряг-09.30 часа –Клуб на пенсионера в град Червен бряг
Село Горник-10.30часа – Кметството на село Горник
Село Сухаче – 11.30 часа – Кметството на село Сухаче
Село Лепица -13.30 часа –Кметството на село Лепица
Село Чомаковци – 14.30 часа  –Кметството на село Чомаковци

27 юли  2018 година - Населени места към РУ Червен бряг
Село Глава– 09.30 часа- Кметството на село Глава
Град Койнаре - 10.30 часа - Кметството на град Койнаре
Село Бресте – 11.30 часа –Кметството на село Бресте
Село Реселец – 13.30 часа- Кметството на село Реселец
Село Девенци– 14.30 часа- Кметството на село Девенци

Срещите и приемът на граждани ще се организират, независимо от полицейските служители,  определени за обслужване на съответния район, с оглед получаване на информация, свързана със състоянието на обществения ред и противодействие на престъпността на територията на населеното място.