Районна прокуратура – Русе предаде на съд мъж за неправомерно разпореждане с вече заложен автомобил

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда

Районна прокуратура – Русе внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за неправомерно разпореждане с вече заложен автомобил.

Обвинението срещу Ф. А. е за това, че през периода от 17.10.2016 г. до 15.11.2016 г., в гр. Русе, се разпоредил неправомерно с движима вещ – лек автомобил „Мерцедес Е 250 Д“, на стойност 4200 лева, негова собственост, обременена със залог, по силата на договор за паричен заем от 01.12.2014 г., сключен между кредитора /Заложна къща/ и заемателя Ф. А. без да запази правата на заложния кредитор. Престъпление по чл. 206 от НК.

В края на ноември 2014 г. обвиняемият имал нужда от пари и решил да заложи автомобила си в заложна къща. На 01.12.2014 г. той  сключил договор за паричен заем в размер на 3000 лв. за срок от 1 месец, който бил обезпечен от него чрез залог върху лек автомобил „Мерцедес Е 250 Д“  и предал автомобила, заедно с ключовете и документите му. В уговореният едномесечен срок обвиняемият не върнал взетия от него заем, но започнал ежемесечно да заплаща такса от 90 лв. Това продължило до юли 2016 г. През септември 2016 г. обвиняемият поискал автомобила си под предлог, че ще му бъде извършен годишен технически преглед, но въпреки уговорката не го върнал в заложната къща.

Месец по-късно решил да се разпореди със същия автомобил „Мерцедес Е 250 Д“, въпреки, че знаел, че е обременен със залог,  като го заложил срещу паричен заем от 1300 лева с друга заложна къща. Освен това упълномощил представител на втората заложна къща с права да се разпорежда както намери за добре, включително и продажба на автомобила. Тъй като обвиняемият  не изпълнил задължението си и по този договор за заем, на 27.06.2017 г., представителят на втората заложна къща, продал автомобила. След сключване на сделката при извършване на промяна в регистрацията на автомобила, в сектор „ПП“ при ОД на МВР- Русе се  установило, че въпросния автомобил  е обявен за издирване.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.