Плевен отбелязва ръст на сватбите през 2017 година

Отчитат и по-малко разводи

Сключените бракове през миналата година в Плевенска област са 796 (при 703 за 2016 г.)574 от тях са в градовете, а 222 в селата. Това сочат данните на НСИ. В същото време през 2017-та са регистрирани и 333 развода в региона (при 379 за 2016г.). 254 от тях са в градовете, а останалите 79 - в селата.

През 2017 г. в страната са регистрирани общо 28 593 юридически брака - с 1 790 повече спрямо предходната година. Три четвърти от всички регистрирани бракове (21 536) са сред населението в градовете.

През 2017 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.4 и 28.4 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.3 години както за мъжете, така и за жените. За 87.1% от жените и 86.2% от мъжете, сключили граждански брак през 2017 г., той е бил първи. 

Броят на разводите през изминалата година е 10 411, или със 192 по-малко от регистрираните през 2016 година. От всички прекратени бракове 81.0% се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (63.4%), следват причините „несходство в характерите“ (26.6%) и „фактическа раздяла“ (8.3%). Разводът не е бил първи за 9.8% от жените и 10.7% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2017 година.

Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15.8 години