Повече пари за баскетболния Спартак и футболния Вихър (Славяново)

Промени има и в Културния календар

С гласовете на 37 от съветниците Общински съвет – Плевен, прие днес Бюджета на Община Плевен за 2018 година. Един местен депутат гласува „против” и един – „въздържал се”. Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2018 година е 87 704 433 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са 52 804 443 лв., а приходите за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи, са 34 899 990 лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данъкът върху недвижимите имоти, следван от данъка върху превозните средства и данъка при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин. Планираните неданъчни приходи са в размер на 13 796 300 лева. Разходите за делегирани от държавата дейности за 2018 година са в размер на 52 804 443 лв. Най-големи традиционно са за функция „Образование”, следвана от „Здравеопазване”, за събития в сферата на културата, за социални грижи.

Съветниците гласуваха и някои промени в разпределението на средствата. Те завишиха от 20 хил. на 30 хил. лв. годишните средства за футболния клуб „Вихър” – Славяново, а парите за Баскетболен клуб „Спартак” – Плевен, вече са не 50 хил., а 60 хил. лв.

Промени имаше и в Културния календар. С по 5 хил. лв. Община Плевен ще подпомогне Плевенската филхармония за две оперни постановки в града през м. юни – „Набуко” и „Аида”. Други 10 хил. лв. гласуваха за провеждането на IV Международен музикален фестивал по китара. С 5 хил. лв. бяха намалени средствата за провеждане на Коледни и Новогодишни празници, от 17 хил. на 15 хил. лв. бяха намалени финансите за Фестивала на куклените театри „Шарено петле”, който ще е през м. юни. Средствата в Раздел III на Културния календар, с които се финансират съвместни проекти на Община Плевен с културни институти и различни обществени и творчески организации на проектен принцип, бяха намалени от съветниците от 52 хил. лв. на 46 хил. лв.

Още 7 хил. лв. бяха отпуснати на Кметство Дисевица за ремонт на спалното помещение в детската градина в селото, а 30 хил. лв. ще се насочат към ремонт на подпорна стена до детската градина в с. Буковлък.

Със средства в размер до 5 хил. лв. ще се издават безплатни карти за почетните и заслужилите граждани на Плевен от „Тролейбусен транспорт” ЕООД.

Корекция с цел детайлно уточнение беше направена и в критериите за обявяване на първото родено в Община Плевен бебе. Записано беше и изискването поне един от двамата родители да има постоянна адресна регистрация на територията на общината. Завишена беше и сумата – от 500 на 600 лв.