Мариян Туджаров спечели конкурса за директор на Северняшкия ансамбъл

За конкурса се явиха двама кандидати

Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Плевен, в състав: Председател - Милен Яков - Заместник-кмет и членове: Стефка Григорова – началник-отдел „Култура”, проф. Милчо Василев - Ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, Петър Матев - Главен експерт в Министерството на културата, отдел „Сценични изкуства и художествено образование, Владислав Сотиров - Директор дирекция „Човешки ресурси”, Десислава Йорданова – началник-отдел „ПНО”, и Людмил Добрев – началник-отдел „Бюджет”, проведе на 24 октомври втория етап от конкурса за длъжността „Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен”.

За конкурса се явиха двама кандидати, информират от пресцентъра на местната управа. Във връзка с т.10 от Правилата за провеждане на конкурс - защита на концепция и събеседване, кандидатът Росен Пачев Маринов постигна резултат от 134 т., а кандидатът Мариян Ленев Туджаров - 257 т, покривайки предвидените от Правилата за провеждане на конкурса 60 % от максимално възможния окончателен резултат и удовлетворявайки изискванията за заемане на длъжността.

Комисията предлага на Кмета на Община Плевен на длъжността „Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен” да назначи Мариян Ленев Туджаров.