Екстремален e индексът за пожароопасност в Плевенско и днес

Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност.

Екстремален e индексът за пожароопасност в Плевенска област и днес,20 август. Най-високата степен на опасност от пожари означава, че е възможно възникването на бързо разпространяващи се, много силни и трудни за овладяване огнени стихии с въвличане на дървесните корони.

Припомняме, че всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност. В случай на пожар, задължение на гражданите е да се обадят на тел.112. На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност.