Общинският съвет заседава извънредно на 13 юли

Дневният ред на заседанието включва една единствена точка

Общинският съвет на Плевен се събира за извънредно заседание на 13 юли /четвъртък/ от 9,00 часа, информират от рпесцентъра на местния парламент. Дневният ред на заседанието включва една единствена точка - предложение за преобразуване на Общинското предприятие „Център за градска мобилност“ в „Център за градска мобилност“ ЕАД. Председателят на Общинския съвет Мартин Митев насрочи дата за извънредната сесия, след като в петък в деловодството на ОбС - Плевен 14 общински съветници внесоха искане за свикване на заседанието.

Съгласно ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на ОбС - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г., възможностите за свикване на Общинския съвет за заседание са четири. Една от тях е по искане на 1/3 от общинските съветници /чл.12, ал..4, т.2 на Правилника/. Искането е придружено от мотиви, предложение за конкретен дневен ред и проект за решение.

Предложението за преобразуване на Центъра за градска мобилност от ОП в ЕАД беше част от дневния ред на редовното заседание на местния парламент, провело се на 29 юни. Обсъждането на точката тогава беше отложено.