Форумът "Силни региони за силна икономика" в Плевен на 21 април

Целта на провеждането на най-мащабния национален бизнес форум за 2017 г. е да засили взаимодействието между общините и бизнеса

Националният бизнес форум "Силни региони за силна икономика" идва в град Плевен на 21 април. До двама представители на фирма ще имат възможност да получат полезна информация за нови форми на финансиране, актуалното около европроектите, данъчни облекчения, международни пазари, тенденции в брандинга, маркетинга и рекламата, мотивацията, новостите в изискванията на НАП, счетоводството и ТРЗ, човешките ресурси, иновациите, предложения за инвестиции, купуване на фирми и други.

"Нека да уважим предприемачите, които не измерват работния ден, а 24 Х 7 не спират да творят, защото от тях зависи бъдещето на българските деца. Всеки предприемач е добре дошъл", канят организаторите.

За повече информавция: www.forum.business-club.bg