Областният управител се срещна с международни наблюдатели на изборите за народни представители

Те са представители на Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

На 23 март 2017 г. в Областна администрация – Плевен се проведе среща-разговор между Областния управител на Област Плевен г-н Марио Тодоров и международните наблюдатели, които ще вземат участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Международните наблюдатели са представители на Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Те са регистрирани с решение на Централната избирателна комисия от 24.02.2017 г. За Област Плевен участие в изборния процес ще вземат двама международни наблюдатели – Ан-Леонор Беноа от Франция и Михаел Вирзинг от Германия.

На срещата с Областния управител присъства и ръководителят на мисията за ограничено наблюдение на избори към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа – Роман Якич от Словения и Юрга Луксаите-Ролинг от Литва. Наблюдателите се информираха за координацията между институциите, ангажирани с логистичната организация и подготовката на парламентарните избори на областно ниво.

Мисията за ограничено наблюдение на парламентарните избори е открита в България през м. февруари 2017 г. Състои се от основен екип от 11 експерта, позиционирани в София и 8 дългосрочни наблюдатели, които са разпределени в екипи по двама в цялата страна. Наблюдателите се концентрират главно върху регистрацията на кандидатите, предизборната кампания, работата на изборната администрация и съответните държавни институции, прилагането на закона и разрешаването на изборните конфликти. Като част от наблюдението е и задълбочен медиен мониторинг.

Предварителното становище на мисията за ограничено наблюдение на парламентарните избори ще бъде публикувано в деня след изборите, а финалният доклад за целия изборен процес – два месеца след края й.