Областният управител Ралица Добрева бе домакин на семинар, посветен на насилието над жени

Събитието е под патронажа на евродепутата Мария Габриел

"Съпричастността и активността на институциите по отношение на проблема, свързан с упражняване на насилие над жени, има ключово значение за неговото разрешаване. Изработването на работещи механизми за помощ на пострадалите е важната стъпка към практическите резултати, които ще дадат физически облик на напредъка при овладяването и ликвидирането на този глобален проблем. Лично аз като областен управител изразявам своята решимост и готовност да съдействам и подкрепям всички усилия в тази посока. Ето защо насърчаването на информираността и възможността за подкрепа и закрила на жените жертви на насилие е от изключително значение”, каза Областният управител на Плевен Ралица Добрева при откриване на семинар на тема "Координационен механизъм за помощ на пострадалите от домашно насилие – път към дългосрочно прекратяване на домашното насилие" в качеството си на домакин на събитието.

Семинарът се провежда под патронажа на евродепутатът Мария Габриел – заместник - председател на групата на ЕНП в ЕП. Негови организатори са Сдружение "Център отворена врата” и Фондация „Асоциация Анимус".

Във видео обръщение от Брюксел патронът на инициативата евродепутатът Мария Габриел се обърна към участниците в семинара: "Вярвам, че тази кампания ще даде своя безценен принос в борбата с най-тежкото посегателство върху жените-домашното насилие. Предметът на кампанията много ясно очертава ключовият фактор за ефективност на усилията за елиминиране на домашното насилие и подкрепа на жертвите, а именно координацията и доброто сътрудничество между всички заинтересовани страни", каза Мария Габриел.

По думите й домашното насилие често остава скрито, точно пред очите ни. Имаме споделената отговорност да чуем тихия глас на жертвите и да използваме инструментите за засилване на борбата срещу насилието над жените, в подкрепа на жертвите, защото разполагаме с такива. Такъв мощен инструмент е Истанбулската конвенция.”, посочи още Мария Габриел. Тя благодари на всички, които с усилията си са допринесли за това България да подпише Конвенцията. Мария Габриел посочи още, че благодарение на Директивата на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, правата на жертвите са засилени на всички етапи на наказателния процес от отчитането на престъплението, до полицейското разследване и полицейския процес. Тя поставя силен акцент върху достъпа до подходяща защита, включително специализирана подкрепа като от държавите-членки се изисква да предоставят подходящ достъп до Центрове за домашно насилие. Механизмът за индивидуална оценка за определяна на необходимостта от специални мерни за защита на жертвите по време на наказателното производство също оказва положително въздействие. Мария Габриел бе категорична, че Координационният механизъм за подкрепа на жертви на домашно насилие е също много силен инструмент на национално ниво „Пътят напред е един – жертвите на насилие да бъдат насърчени да говорят, да им се осигури ефективна правна помощ, по-добро разпознаване на домашното насилие и формите на насилие, координация между институциите, промяна в нагласите на обществото.”, уверена е евродепутатът Мария Габриел.

На днешния семинар добри практики споделиха представители на специализираните институции в областта на правораздаването, социалната сфера и неправителствения сектор. Обсъдени бяха конкретни казуси, които показаха изключително добро институционално взаимодействие във връзка със случаите на насилие над жени, информираха от Областна администрация - Плевен.