Завишават санкциите за съветниците при неучастие в работата на местния парламент

Против гласува само 1, въздържал се – 12 от съветниците

Да бъдат завишени санкциите при отсъствие по неуважителни причини от сесия и от заседание на постоянните комисии, това реши днес на свое заседание Общински съвет – Плевен. Предложението бе внесено от председателя на местния парламент Мартин Митев и прието с гласовете на 24 от съветниците. Против гласува само 1,  въздържал се – 12 от съветниците, информират от пресцентъра на местния парламент. 

"С настоящето решение на практика отменяме решение от предходния  мандат - от 30 януари 2014 г., изменено след това от Общинския съвет с Решение от 27 февруари 2014 г. В случая става дума конкретно за промяна в размера на санкциите при неучастие на съветници в работата на Общинския съвет и точно регламентиране на това какво означава присъствие на сесия“, поясни при обсъждане на предложението Мартин Митев. В отговор на изказване в залата кое налага завишаване на санкциите, Мартин Митев заяви, че няма работодател, който да търпи да не се ходи на работа и да се плаща заплата. „Общинските съветници получават заплати, за да си вършат работата, за която са били избрани в този  местен парламент. И като такива те са длъжни да изпълняват тези свои ангажименти”, категоричен бе Мартин Митев.

Съгласно приетото днес решение за отсъствие без уважителни причини /служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване/ от едно заседание на Общинския съвет, общото възнаграждение на съветниците вече ще се намалява с 60% за съответния месец вместо с 20%, както беше досега. При отсъствие без уважителни причина от заседание на постоянна комисия санкцията става съответно 20% вместо досегашните 10 %.

Председателят на ОбС - Плевен обърна специално внимание и на изцяло новия момент в решението, а именно ясно регламентиране на това какво означава участие на сесия: „За присъствие на заседание на Общинския съвет ще се счита, когато общинският съветник е гласувал независимо по какъв начин за не по-малко от 80% от точките, включени в дневния ред на заседанието, и когато е положил подписи в присъствените списъци за начало и край на заседанието“.

"Целта на завишените санкции и на всички останали промени, за които стана дума, е подобряване организацията на работата в Общинския съвет в името на Плевен и неговите граждани“, заяви Мартин Митев.

Настоящото решение влиза в сила от 1 януари 2017 година.