12-класничката Мариела Богданова от ПГ по туризъм стана Областен управител за един ден

Областният управител Ралица Добрева прие в кабинета си своите нови „колеги”

Дванадесетокласниците от ПГ по туризъм Мариела Богданова, Даниела Славчева и Цветомир Ангелов са младежите, които днес за един ден заемаха постовете съответно на областен управител на Плевен, заместник областен управител и директор на Дирекция АПОФУС в Областна администрация.

Областният управител Ралица Добрева прие в кабинета си своите нови „колеги”, с които обсъди спецификата на отговорностите и ангажиментите на областния управител като представител на държавната власт на местно ниво. Младежите имаха интерес към конкретни теми, свързани с кандидатстването с проекти за европейско финансиране, зимното почистване на републиканските пътища, поддръжката на парк Кайлъка и археологическия обект „Улпия ескус” и др. В разговора си с Мариела, Даниела и Цветомир госпожа Добрева разказа и за някои инициативи със социална насоченост, които е реализирала до момента. Една от тях е споделената Коледа с няколко приемни семейства и децата, за които се грижат те.

Освен с позициите, за които Мариела Даниела и Цветомир днес бяха „наети” в Областна администрация Плевен, младежите имаха възможност да се запознаят със спецификата на работа на всички служители в администрацията и така сами да си изградят представя да работата на Областна администрация Плевен.

В края на деня Областният управител на Плевен Ралица Добрева ще връчи сертификати на Мариела Богданова, Даниела Славчева и Цветомир Ангелов за участието им в инициативата „Мениджър за един ден”, съответно като областен управител на Плевен, заместник областен управител и директор на Дирекция АПОФУС в Областна администрация.