Избран е изпълнител и за реконструкцията на Градската градина

Стойността на ремонтните дейности е 1 808 027 лв. с ДДС

Обединение „Градска среда Плевен” с членове „Трейс Груп Холд” АД и „Инфрастрой” ЕООД ще реконструира основно Градската градина в Плевен, съобщават от пресцентъра на местната управа. Обединението е избраният изпълнител на Позиция 1 - „Част от централната пешеходна зона и ландшафт - Градска градина” от обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на обекти на градската среда на Плевен” по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020”. Проектът ще се изпълнянява по ОП „Региони в растеж”.

Стойността на ремонтните дейности е 1 808 027 лв. с ДДС. Те включват: поставяне на нова настилка от вибробетонови павета с различни размери, сегментен паваж, тактилни ивици, настилка от мит бетон, ударопоглъщаща настилка, нова поливна система, парково обзавеждане - пейки, кошчета за отпадъци, спортни и детски съоръжения, площадка за скейтборд и три беседки. Ново ще е и парковото осветление. Ще бъдат засадени широколистни и иглолистни дървета, храсти и рози. Срокът на изпълнение е 180 дни от датата на откриването на строителната площадка.