МУ-Плевен ще отбележи празника си с двойна промоция и награждаване

Събитието ще се състои на 31 октомври

На 31 октомври 2016 г., понеделник, Медицински университет - Плевен ще отбележи празника си в две части: от 10.00 ч в зала „Магнум“, Втора клинична база, с двойна промоция на Факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж и празнична музикална програма от хор „Звъника“ с ръководител г-жа Ваня Делийска, носители на Вота на публиката в конкурса „Игра на хорове“ и от 13.00 ч в зала „Амброаз Паре“, Телекомуникационен център, с церемония по награждаване на преподаватели за академично развитие и празничен концерт на Чавдар Вълков.

Поради факта, че на 31.10.1974 г. се е състояло Тържественото откриване на Медицинския факултет в град Плевен, с Решение на Академичния съвет датата 31 октомври е утвърдена като официална за провеждане на празника на висшето училище.

На двойната промоция в зала „Магнум“ от 10.00 ч Медицинският колеж и Факултет „Здравни грижи“ ще дипломират випуск 2016 от общо 167 здравни специалисти. От тях Медицинският колеж ще връчи дипломи на общо 90 дипломанти със среден успех на випуска Много добър 4.98 от специалностите „Рентгенов лаборант“ (15); „Медицински лаборант“ (33); „Социални дейности“ (22) и „Помощник-фармацевт“ (20). Броят на отличниците на колежа е общо 21, които ще бъдат удостоени с плакети и материални награди. На тържеството Факултет „Здравни грижи“ ще изпрати своя осми пореден випуск от общо 77 млади бакалаври. От тях 52 са медицинските сестри, със среден успех Много добър 4.56. С най-висок успех Отличен 5.80 от медицинските сестри се дипломира Теодора Руменова Дакова. Трима са мъжете, които ще упражняват професията на медицинска сестра, които се нареждат също сред отличниците, а с най-висок успех е Петър Красимиров Караджов. От випуска 25 са дипломираните акушерки, със среден успех Много добър 4.56. Отличник на випуска е акушерката Дафина Руменова Борисова с Отличен 5.83, която ще отговори на поздравленията от страна на дипломантите. Всички абсолвенти ще получат дипломите си от ректора на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов.

Втората част на празника на висшето училище ще протече в зала „Амброаз Паре“ от 13.00 ч като официална церемония по удостояване с плакети на преподавателите, които през изминалата една година са израснали академично – придобили са нови академични степени и са заели нови академични длъжности. Вече шест години въз основа на Закона за развитие на академичния състав в Р България в МУ-Плевен успешно се провеждат процедури за развитие на преподавателските кадри. Чрез тях, от една страна, висшето училище стимулира развитието на собствения си академичен състав, а от друга - привлича нови и надеждни кадри отвън. До момента във висшето училище общият брой на защитилите образователно-научна степен „доктор“ е 59; на придобилите научна степен „доктор на науките“ – 14; на заелите академичните длъжности „гл. асистент“ – 10; „доцент“ – 53 и „професор“ – 21. В това число, за последната една година броят на защитилите образователно-научна степен „доктор“ е 20; на придобилите научна степен „доктор на науките“ – 1; на заелите академичните длъжности „гл. асистент“ – 2; „доцент“ – 12 и „професор“ – 1. На специалната церемония на празника ректорът проф. д-р Славчо Томов ще удостои с плакети на университета 36 преподаватели, израснали в академичното си развитие през посладната година.