Започва основният ремонт на улици за 2 милиона лева

Вижте кои обекти са включени в списъка

Договорът между Община Плевен и „Инфрастроежи” ООД - Севлиево - избрания изпълнител на поръчка с предмет ”Основен ремонт и изграждане на уличната мрежа на територията на град Плевен”, вече е факт. Фирмата ще рехабилитира основно улици, включени в Инвестиционната програма на Община Плевен за 2016 г. със средствата от преходния остатък от целеви трансфери за капиталови разходи в размер на 2 милиона лева.

В списъка са включени следните обекти:

         - бул. „Русе” - от ул. „Неофит Рилски” до бул. „Хр. Ботев”;

         - ул. „Кара Колю” - от ОК89 до ОК85А;

         - ул. „Успех” - от ОК131А до ОК131;

         - ул. „Зографска” - от ОК175Б до ОК174А;

         - ул. „Св. Кл. Охридски” - от ул. „Москва” до бул. „Европа”;

         - ул. „Петко Каравелов” - от ул. „Др. Цанков” до бул. „Хр. Ботев”;

         - ул. „Странджа” - от ул. „Х. Димитър” до ул. „Гургулят”;

         - ул. „Драва” - от ул. „Добрич” до ул. „Вихър”;

         - ул. „Цар Борис III” - от бул. „Д. Попов” до ул. „Асен Халачев”;

         - улицата до ОДЗ 5 „Гергана” и бл. 40, 41, 42 и 34 в жк „Сторгозия”;

         - ул. „Републиканска” - от ул. „Москва” до ул. „Св. Кл. Охридски”.

Улиците ще се ремонтират поетапно, по време на дейностите ще бъде въвеждана временна организация на движението.

Пет бяха участниците в процедурата ”Основен ремонт и изграждане на уличната мрежа на територията на град Плевен”, обявена от Община Плевен в края на миналата година. Изборът на „Инфрастроежи” ООД за изпълнител обаче беше обжалван в КЗК, откъдето се произнесоха в полза на Община Плевен. Въпреки това същата жалба беше внесена във ВАС, а впоследствие - оттеглена. След влизането в сила на решението на ВАС в полза на местната администрация се пристъпи към подписване на договора с фирмата изпълнител.

Срокът за извършване на основния ремонт на посочените улици е краят на настоящата календарна година, информираха от пресцентъра на общината.