Общински съвет – Плевен заседава извънредно на 14 юни

Ново обсъждане за опрощаването на задълженията на читалищата на територията на общината за предходни години

Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев свиква извънредно заседание на местния парламент следващата седмица.

"По повод упражненото от кмета право за връщане за ново обсъждане на актове на Общинския съвет, свиквам на основание Чл. 12, ал. 4, т. 1 от нашия Правилник извънредно заседание на Общинския съвет на 14 юни, вторник, от 09,00 часа в зала „Гена Димитрова“. Един от поводите за свикването е точно връщането за ново разглеждане на акта, който бяхме приели за опрощаване на задълженията на читалищата на територията на община Плевен за предходни години“, обяви Мартин Митев.

"Общински съвет - Плевен взе това решение воден единствено и само от желанието да бъде съпричастен към финансовите проблеми на нашите читалища. Воден от това свое желание може да се каже, че взе недотам законосъобразно по този въпрос решение, което е и един от мотивите на кмета за връщане на акта – неговата незаконосъобразност. Но пак подчертавам, че този пропуск на Общинския съвет се дължи на желанието да проявим разбиране“, коментира Председателят на Общинския съвет. И още: "Не мога да се съглася с другата част от мотивите на кмета, а именно, че решението е нецелесъобразно. В тази част от мотивите си той посочва, че по този начин бюджета на Община Плевен би бил ощетен. И преди съм казвал, че сумата, която би влязла в бюджета на Общината от това облагане на читалищата за предходните четири години, е пренебрежимо малка. Така, че в случая не можем да говорим за нецелесъобразност“.

Мартин Митев заяви, че на предстоящата сесия ще се търсят законосъобразни варианти за решаване на въпроса на читалищата в община Плевен.

Предварителният дневен ред на сесията на 14-ти юни включва и втора точка – изменения на точки от договор от 23.08.2011г. за приватизационна продажба на 23231 дяла, представляващи 100 % от капитала на ДКЦ 1 – Плевен“ ЕООД. Това информираха от пресцентъра на ОбС-Плевен.