Общинските съветници в Плевен – вече с таблети

Това е и първата стъпка към новия модел на работа в местния парламент

Безхартиен модел на работа влиза в сила за Общинския съвет на Плевен. На сесията днес всичките 41 общински съветници получиха служебни таблети с активирана карта за интернет, за да ги използват в работата си. Това е и първата стъпка към новия модел на работа в местния парламент, съобщават от пресцентъра на ОбС.

"Безхартиените заседания на Общински съвет – Плевен ще станат факт в най-скоро време. Част от нужната за тази цел техника вече е закупена, очаквам до лятото новата система да бъде и напълно внедрена. Това ще позволи съветниците да работят изцяло с таблети и да се приключи с раздаването на материалите за сесия на хартия в огромни пликове“, обяви в началото на заседанието Председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Той обясни, че при новия модел на работа всеки един от съветниците ще има достъп до материалите само в електронен вариант. Така ще бъде по-удобно, ще има и екологичен ефект, защото ще се пести използването на хартия, коментира Мартин Митев. От безхартиената система ще се възползват и медиите, които ще получат акаунти за достъп до материалите за всяка сесия.

Въвеждането на безхартиените заседания е свързано и с промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 г. Промените предстои да бъдат гласувани от съветниците на следващо заседание.