Шест класа от НУ "Христо Ботев" печелят в играта "100 на 100 добро"

Играта е за ученици от цялата страна, като 200 класа ще получат по 100 млади дръвчета

НУ "Христо Ботев" - Плевен е с шест класирани класа в Играта "100 НА 100 ДОБРО" в кампанията "Когато станем 100 000 ще посадим гора". Играта е за ученици от цялата страна, като 200 класа ще получат по 100 млади дръвчета, които да засадят в двора на своето училище или на подходящ терен осигурен от общината или съответното държавно горско стопанство.

Класирани в играта са:

1 А клас с кл. ръководител Цветанка Берова

1 Б клас с кл. ръководител Борка Бончева

1 Г клас с кл. ръководител Нели Иванова

2 Д клас с кл. ръководител Боряна Бадева

2 Б клас с кл. ръководител Калина Гогичева

4 В клас с кл. ръководител Весела Йотова, а отделно е класирано и НУ „Христо Ботев”.

Целта на играта е да се засадят над 1 100 000 дървета, с участието на колкото се може повече млади хора в България.

По повод 22 април – Денят на Земята, учениците от НУ "Христо Ботев” – Плевен с помощта на своите родители изработиха интересни предмети от отпадъчни материали, които представиха в изложба на тема "Да опазим чиста нашата планета Земя”.