На 1 април предстои тест на сиренната система

Тестът ще се проведе в продължение на няколко минути чрез задействане на сирените със сигнали

На 1 април в 13 часа в 11 големи града на България ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Пробата на звука на оповестителните уреди е в изпълнение на Наредбата за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Сиренната система ще бъде задействана в градовете Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Враца и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“.

Припомняме, че системата трябва да бъде тествана два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври.