Официално: Парламентът гласува зa Факултета по фармация на МУ-Плевен

С 89 гласа "за"

С 89 гласа "за" парламентът гласува решение, с което официализира откриването на Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет в Плевен.

Факултетът ще подготвя специалисти с висше образование по специалностите "Фармация" и "Здравеопазване и спорт", както и професионално направление "Фармация" на образователно-квалификационна степен "магистър”. Предвижда се в него да сe обучават магистри по фармация, като определеният капацитет е 300 студенти

Откриването на факултета е в съответствие с националните и регионалните стратегически задачи за развитието на здравеопазването и фармацевтичните грижи. По този начин ще се задоволят и потребностите от кадри по специалността „Фармация“ в областите от Северозападна и Централна Северна България, необходими за фармацевтичната промишленост в района.