Рибари от Белене потърсиха Владислав Николов за съдействие за кандидатстване по европейски проекти

Земеделски производители от региона също изложиха своите проблеми

От сдружението на професионалните рибари в община Белене се обърнаха за съдействие към народния представител Владислав Николов по отношение на възможностите за финансиране на по европроекти. Те предложиха частични законодателни промени, които ще доведат до възможност организации, като тяхната, да кандидатстват за европейско финансиране. Проектите, по които биха могли да кандидатстват ще подобрят както тяхната работа, така и визията на брега на река Дунав в района на Белене. Категорични бяха рибарите по време на откритата приемна на депутата Владислав Николов в Белене, която бе организирана съвместно с кмета на Общината Милен Дулев и председателят на Общинския съвет – д-р Бистра Павловска.

Земеделски производители от региона изложиха своите проблеми пред новия сезон и поискаха по-бързо съдействие от Министерство на земеделието и Областна дирекция „Земеделие”, за разрешаване на спор от частен характер, за който те вече са информирали институциите. Ловни дружинки в общината поставиха въпроса с невъзможността да ловуват на остров Персин и поискаха разрешаването му.