На 20 януари изтича срокът за подаване на справки за билки

Това обявиха от пресцентъра на РИОСВ – Плевен

На 20 януари 2016 г. изтича срокът за подаване в РИОСВ – Плевен на обобщена информация (Справки) за изкупените, обработените и реализираните през 2015 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности в билкозаготвителните пунктове, складовете за билки и хладилните бази в области Плевен и Ловеч. Това обявиха от пресцентъра на инспекцията.