Пробация за мъж, заплашил с убийство инспектор от ВиК

"Пенсионер, боклук, на теб ще ти отрежа главата, ще те убия!", заканил се подсъдимият

6 месеца пробация постанови Районен съд - Плевен спрямо П.И.Ф. за закана за убийство. Подсъдимият се е признал за виновен в това, че на 10 септември 2014г. в плевенското село се заканил да убие Д.Г.С., който действал в качеството си на длъжностно лице – "инспектор услуги" към "ВиК“ ЕООД гр. Плевен.

От документите по делото става ясно, че при изпълнение на служебните му ангажименти, П.Ф. отправил към него думите: "Пенсионер, боклук, на теб ще ти отрежа главата, ще те убия!", като това заканване е възбудило у Д.С. основателен страх за осъществяването му.

Страните се споразумяват на подсъдимия П.И.Ф. да бъде наложено пробация – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, която да се изпълни чрез явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.